Група етнолінгвістична

Група етнолінгвістична — група носіїв мови чи мовного діалекту, що характеризується спорідненістю мовних, етнокультурних та етнопсихологічних ознак. Розселення етнолінгвістичних груп має ареальний характер. Об'єднуючи в собі змістовність понять «етнічна спільнота», «етнос», «етнографічна група»та «лінгвістична група», термін «етнолінгвістична група» охоплює характеристики етнокультурної спільноти за ознаками як її мовної, духовної, так і матеріальної культури.

( Читати далі )