Рейтинг
0.00
голосів:
0
avatar

Словник  

Демографія етнічна

Демографія етнічна — наукова дисципліна, що сформувалася на початку XX ст. на стику етнографії і демографії. Вивчає особливості різних народів або етносів. Об'єктом дослідження етнічної демографії є етнічні спільноти, а центральним завданням — вивчення особливостей їх відтворення методами демографії.

( Читати далі )

Деетнізація

Деетнізація — в своїй основі штучно-насильницький процес поступового і планомірного позбавлення певного етносу його найважливіших рис. Деетнізація (дещо пом'якшений варіант етноциду) здійснюється переважно через ряд заборон (у прямій чи прихованій формі), а також шляхом створення всіляких перепон вживанню етнічної мови, функціонуванню етнічних шкіл, здійсненню видавничої діяльності та роботі засобів масової інформації, розвиткові літератури, мистецтва та етнічної культури взагалі. Деетнізація може відбуватися й у такий спосіб як репресії щодо найбільш активної частки етносу (перш за все — його інтелігенції) та масові депортації.

( Читати далі )

Група етнолінгвістична

Група етнолінгвістична — група носіїв мови чи мовного діалекту, що характеризується спорідненістю мовних, етнокультурних та етнопсихологічних ознак. Розселення етнолінгвістичних груп має ареальний характер. Об'єднуючи в собі змістовність понять «етнічна спільнота», «етнос», «етнографічна група»та «лінгвістична група», термін «етнолінгвістична група» охоплює характеристики етнокультурної спільноти за ознаками як її мовної, духовної, так і матеріальної культури.

( Читати далі )

Група етноконфесійна

Група етноконфесійна — сталий зв'язок частини народу з певною конфесією. Інколи з нею тісно зрощується компактна група етносів.

( Читати далі )

Група етнографічна

Група етнографічна — внутріетнічна локальна частина етносу, що має з ним єдину етнічну самосвідомість, але різниться деякими рисами традиційно-побутової культури.

( Читати далі )

Група етнічна

Група етнічна — частина («уламок») етносу, ядро якого знаходиться в іншому соціальному організмові. Етнічні групи можуть знаходитись у компактному та дисперсному стані. У першому вони називаються етноареальними, у другому — етно-дисперсними групами. Етнічні групи, як правило, тісно пов'язані із системою соціально-економічних відносин основної етнічної спільності, але іноді вони мають й дещо відмінні соціально-економічні характеристики.

( Читати далі )

Господарювання етнічне

Господарювання етнічне — поняття, що відбиває той факт, що в залежності від природних умов оточуючого середовища, в якому формувався етнос (особливо на початковому своєму етапі, у його народу виробляються нахили та звички до певних способів у певних галузях господарювання.

( Читати далі )

Голосування етнічне

Голосування етнічне — один із варіантів електоральної поведінки виборців під час виборів коли голосування на користь того чи іншого кандидата має більш або менш чітку етнічну специфіку. У принципі голосування етнічне може виявляти себе у двох видах. Перший вид — це коли виборці однієї етнічної спільноти (групи) голосують за одного й того ж кандидата, тобто голосують більш або менш однаково. При цьому сам кандидат необов'язково має те ж етнічне походження, що власне і робить групу групою. Як правило, голосування за свого кандидата характерно у випадках балотування представників порівняно невеликих етнічних груп, коли у самих представників немає суперників із цієї ж групи.

( Читати далі )

Гетто етнічне

Гетто етнічне — частина міста, що виділялася у середні віки в країнах Західної й Центральної Європи для ізольованого проживання євреїв. У ширшому розумінні, етнічне гетто — термін, що вживається для означення певного району, в якому оселяються дискриміновані національні меншини — мексиканці, китайці в США, цигани у деяких містах Європи та ін.

( Читати далі )