Етнічний автостереотип
Етнічний автостереотип — система уявлень представників того чи іншого етносу про себе та характеристик, якими вони себе наділяють. Етнічний стереотип формується на основі інформації про конкретний етнос або окремих його представників та прагнень гідно репрезентувати себе у системі міжетнічних стосунків.

Як правило, етнічні автостереотипи є позитивними, вони не відбивають реального сприйняття даного етнофора іншими, оскільки вони переважно складаються на базі найкращих уявлень про себе. Зміст етнічного автостереотипу особливо чітко виявляється у стосунках за формулою «ми — вони», де прослідковуються відмінності між етнічним стереотипом та етнічним автостереотипом.

Кожен етнос, а більш точно його лідери, через міфи, ідеї, легенди, історію, традиції прагнуть утвердити оптимально вигідний для себе образ у довкіллі, через що досить часто допомагає досягти панівного статусу у поліетнічному середовищі.
  • 0
  • 5 ноября 2011, 11:52
  • admin

Коментарі (0)

RSS згорнути / розгорнути

Лише зарeєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.