Демографія етнічна
Демографія етнічна — наукова дисципліна, що сформувалася на початку XX ст. на стику етнографії і демографії. Вивчає особливості різних народів або етносів. Об'єктом дослідження етнічної демографії є етнічні спільноти, а центральним завданням — вивчення особливостей їх відтворення методами демографії.

Розвитку етнічної демографії в Україні дали початок роботи академіка М.В.Птухи по вивченню особливостей смертності народів Європейської Росії на матеріалах перепису населення 1897 р.

В основні завдання етнічної демографії входять: визначення етнічного складу тієї чи іншої країни чи області земної кулі; встановлення чисельності різних етнічних спільнот; вивчення динаміки етнічного складу поліетнічних націй в процесі їх історичного розвитку. Значне місце посідає аналіз основних демографічних показників (народжуваності, смертності, шлюбності та ін.) і демографічних процесів у їх етнічному аспекті, а також їх зв'язок з традиційними особливостями культури і побуту народів світу та іншими етнічними чинниками. Важливе значення має вивчення етнічних аспектів міграції населення. В сучасних умовах особливої ваги набуває вивчення етнічних аспектів масових міграцій населення, якими супроводжується посттоталітарний розвиток країн колишнього СРСР.

З етнографією етнічна демографія пов'язана передусім завданням вивчення динаміки етнічних спільнот (включаючи етноси, етнічні та етнографічні, расові, релігійні та інші групи), з демографією — аналізом етнічних аспектів відтворення населення та впливу на цей процес окремих етнічних чинників.

Демографічна поведінка різних етносів, зокрема в області народжуваності і шлюбності, як правило, детермінується традиціями і звичаями населення. Серед них — звичаї дошлюбних зв'язків, традиційний шлюбний вік чоловіків і жінок, пануюче відношення до шлюбу і безшлюбності, умови укладення шлюбу і його основні форми, типи сімейної організації, становище жінки в сім'ї і суспільстві, традиційні відносини між подружжям, статеві табу, відношення до позашлюбних зв'язків і дітей, народжених поза шлюбом, потреба в дітях, традиційне відношення до бездітності і малодітності та інше.
  • 0
  • 15 февраля 2011, 01:00
  • admin

Коментарі (0)

RSS згорнути / розгорнути

Лише зарeєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.