Асиміляція етнічна
Асиміляція етнічна — розчинення самостійного етносу або його частини в середовищі іншого, як правило, більш великого етносу. При цьому етнос, що асимілюється, втрачає свою мову, традиційну культуру, етнічну самосвідомість, переймаючи етнокультурні компоненти іншого етносу. У разі, коли процес обмежується запозиченням лише культурних компонентів, він називається акультурацією. Консолідаційні процеси характеризуються злиттям споріднених етносів чи субетносів або етнографічних груп у єдиний етнос. Інтеграційні процеси також характеризують взаємодію етносів, але різних за своїми мовними, культурними та етнічними параметрами, внаслідок чого у них з'являється ряд спільних рис, у тому числі спільної етнічної самосвідомості. Якщо при взаємодії етносів, не пов'язаних спорідненістю, виникає новий етнос, то перед нами всі ознаки того, що відбувається етнорасова міксація (за термінологією західних етнологів — амальгамація).

У етнороз'єднавчих процесах прийнято розрізняти парціацію, сепарацію та дисперсизацію. При етнічній парціації відбувається розпад колись єдиного етноса на окремі етнічні частини, що не завжди повністю ототожнюють себе із старим етносом. Якщо ж відокремлена частина перетворюється на самостійний етнос, то це є показником процесу етнічної сепарації. Якщо вона не стала самостійним етносом, а набула ознак етнічної групи, відбувся процес етнічної дисперсизації.
  • 0
  • 21 сентября 2010, 16:01
  • admin

Коментарі (0)

RSS згорнути / розгорнути

Лише зарeєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.